5. SINIFLAR

Nebe-Nâs kitabı 8-38 sayfaları ve 98-161 sayfaları arasında yeralan

Vahiy ve Kur’an’a Dair Temel Biligiler bölümü ile

Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâria

Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak, Nâs, Fâtiha Sûreleri, Âyetü’l-Kürsî, Âmenerrasûlü, Haşr Sûresinin son üç âyeti,

Namaz Duaları

Yukarıda ismi geçen sûre, âyet ve duaların meal, kavram ve mesajlarından sorumludur.