AMACIMIZ

KUR’AN OKUYOR MUYUZ?

Kur’an her insanı doğrudan ilgilendiren bir uyarı, bir hatırlatma ve bir öğüttür. Doğru ile yanlışın arasını kesin olarak ayıran bir ölçüdür. Dolayısıyla her birimiz Kur’an’ı okumak, bize yönelik mesajları almak ve onu anlamakla yükümlüyüz. Okumalı, öğrenmeli ve anlamalıyız ki hayatımıza yüklenen anlamın farkında olabilelim. İnsanı hayvanlar aleminden ayıran temel özelliklerden biri de işte budur!

      • Ben kimim?

      • Nasıl yaratıldım?

      • Nereden geldim?

      • Dünyada ne işim var?

      • Nereye gidiyorum?

Bu ve benzeri soruların doğru cevabını bulabilmek için, Kur’an’a yönelmeli ve ondaki mesajlara kulak vermeliyiz...

Kur’an okumalı ve onu anlamalıyız.

Kur’an’ı Anlamaya Doğru Bilgi Yarışması’nın gayesi nedir?

      1.Ulaşabildiğimiz her insanın, bilhassa her genç kardeşimizin Kur’an bilgi düzeyinin artmasını arzu ediyor, bunun için elimizden geldikçe katkı yapmayı umuyoruz. Yanısıra; doğru bilgilerin pekişmesinde, yanlışlarımızın giderilmesinde pay sahibi olabilirsek, bundan büyük mutluluk duyacağız. Zira hiç şüphe yok ki Kur’an, ancak Kur’an’ı anlama gayreti içinde olanların yolunu aydınlatır.

      2.Kur’an’ı okuma ve anlama çabası da bir ibadettir. O nedenle Kur’an’ın gönüllerde sevgi ile karşılık bulmasına vesile olacak bir gayret içindeyiz.

     3.Bilgi “hafızaya doldurulan, sonra kapısına dışarıdan kilit vurulan” işe yaramaz bir atık değildir. Bilgi, sahibine erdem (güzel vasıflar) kazandıran çok değerli bir cevherdir. O nedenle Kur’an’a dair bilgilerin erdemli/güzel davranışlara dönüşmesi gerekir. Ne kadar başarılı olabiliriz? Bunu bilemeyiz elbette. Fakat Kur’an’ın bir hayat düsturu olduğunu anlayabilecek kıvama gelinceye kadar Kur’an’ı okuma-öğrenme-anlama-yaşama ve  başka insanlara anlatmanın apayrı bir ibadet olduğunu unutmamalıyız. Dikkate aldığımız önemli hususlardan biri de budur.

      4.Doğru bilgiden uzak kalan insanların yanlışa sürüklenmeleri kaçınılmazdır. Buna karşılık, Kur’an’da verilen mesajlara vâkıf olan insanlar, yanlışa sürükleyen dahili ve harici etkenlerden korunabilmek için gerekli donanıma sahip olacaklardır. Bunda da herhangi bir şüphemiz yoktur. O nedenle Kur’an’da zikredilen temel doğruları öğrenme fırsatımız varken, bunu kaçırmamalıyız.