YARIŞMA KURULU

      • “NEBE-NÂS – Kur’an’ı Anlamaya Doğru Bilgi Yarışması”nı düzenleyen Ensar Vakfı Genel Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümü yetkili üst kuruldur.

    • Yarışma süreci boyunca muhtemel sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, derecelendirme, ödüllendirme ve ödül töreni dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Yarışma Kurulu yetkilidir.

       • Yarışma Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline ve ertelenmesine karar verme yetkisine sahiptir.

       • Yarşmaya başvuran katılımcılar Yarışma Kurulu tarafından belirlenen söz konusu kuralları onaylamış sayılacaktır.